Privacyverklaring

Deze privacyverklaring omschrijft hoe ALLRIG en onze familie van bedrijven, inclusief onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk "Allrig" of "wij", "onze" of "ons") zich inzetten voor de beveiliging en privacy van alle persoonlijke informatie of gegevens die van u zijn verzameld. Wij voeren onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de privacy persoonsgegevens en gegevensbeveiliging. Deze privacyverklaring informeert u omtrent wat u kunt verwachten wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Wij proberen aan de hoogste normen te voldoen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking die verantwoordelijk is voor de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, is de Allrig vestiging waarmee u standaard handelt en de servicemedia die uw gegevens verzamelt, opslaat of gebruikt. Alle vragen die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u richten aan it.admin@allriggroup.com.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

Wij kunnen u vragen bepaalde informatie over uzelf te verstrekken wanneer u onze website gebruikt of contact met ons opneemt over de diensten en activiteiten die wij leveren (telefonisch, per e-mail via de formulieren op onze website, via applicaties of platforms die wij gebruiken, via onze sociale mediaplatforms of bij persoonlijk contact). De verzamelde informatie kan zijn:

 • Details met betrekking tot uw identiteit, zoals uw naam, beroep en functie en die van uw collega's wanneer u producten of diensten koopt bij een contact van ons
 • Contactgegevens inclusief uw post / e-mailadres en telefoonnummer
 • Transactiegegevens over producten en services die u specifiek bij ons aanvraagt
 • Financiële gegevens met betrekking tot alle bij ons gekochte services, inclusief adressen voor facturen en / of kaartbetalingen of bankbetalingsgegevens
 • Profielgegevens van documenten die u online invult, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, voorkeuren, interesses en uw transactiegeschiedenis
 • Informatie uit klantonderzoeken en feedbackformulieren met betrekking tot onze producten of diensten die u mogelijk hebt gekocht
 • Details van uw bezoeken aan onze website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen die u opent of gebruikt

Over het algemeen verzamelen wij geen gevoelige gegevens van u via onze website. Gevoelige gegevens zijn persoonlijke informatie die uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, genetische of biometrische gegevens, of informatie over uw gezondheid of mentaal welbevinden of seksuele geaardheid omvat. Veel van de aanvullende specifieke informatie waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, zijn gevoelige gegevens. Gezien de aard van de producten en diensten die wij verkopen, is het uiterst onwaarschijnlijk dat wij gevoelige gegevens over u zullen verzamelen. Wanneer we dergelijke gevoelige gegevens nodig hebben om u diensten te verlenen, zullen we u van tevoren op de hoogte stellen en zullen wij uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen om dergelijke gevoelige gegevens te verwerken.

Als u niet wilt dat wij een van de bovenstaande persoonlijke gegevens verzamelen, moet u dit met ons bespreken. Weij kunnen de redenen voor het verzamelen toelichten en de gevolgen bespreken van het niet verstrekken van de informatie of van het verstrekken van gedeeltelijke of onvolledige informatie en het effect hiervan op ons vermogen om onze diensten te verlenen.

Verwerking van uw informatie

Volgens de wet kunnen wij uw informatie alleen verwerken als wij de wettige redenen kunnen aantonen die wij hebben om dit te doen. Momenteel zijn er zes mogelijke wettelijke gronden voor het verwerken van persoonlijke informatie, namelijk:

 • wij hebben uw toestemming;
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een dergelijk contract;
 • het is noodzakelijk voor onze naleving van een wettelijke verplichting;
 • het is in het algemeen belang;
 • het is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen; of
 • dat het in ons legitieme belang is om dat te doen, maar alleen wanneer dat belang niet prevaleert boven uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheid.

Als geen van deze redenen van toepassing is of niet langer van toepassing is, moeten wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens onmiddellijk stopzetten.

Wij kunnen persoonlijke informatie over u op de volgende manieren gebruiken:

Activiteit of doel van verwerkingHet type gegevensWat is de wettelijke grond voor deze activiteit?
Uw registratie als klant of als gebruiker van een serviceUw identiteit en contact gegevens 
 • Uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichting
Onderhouden van onze relatie met uUw identiteit, profiel en contactgegevens
 • Uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichting
 • Legitiem belang, d.w.z. om onze gegevens up-to-date te houden en te identificeren hoe u onze services gebruikt
Zorgen dat de inhoud van onze website relevant voor u is en op de meest effectieve manier voor u wordt gepresenteerd, inclusief het ondervinden van uw mening over onze producten en dienstenUw identiteit, profiel, contactgegevens en technische gegevens
 • Legitiem Belang, d.w.z. om de diensten die wij u leveren te herzien en om onze algehele marketingstrategie te herzien

 

Verwerking of levering van onze producten en diensten, inclusief het beheren van uw contract

Uw identiteit, contactgegevens, financiële en transactiegegevens
 • Uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichting
Betaling voor servicesUw identiteit, contactgegevens, financiële en transactiegegevens
 • Uitvoering van een contract
Kredietverificatie en fraudedetectieUw identiteit, contactgegevens, financiële en transactiegegevens
 • Uitvoering van een contract
Beheer van onze website en organisatie (inclusief webhosting en ondersteuning)Uw identiteit, contact- en technische gegevens
 • Wettelijke verplichting
 • Legitiem belang, d.w.z. zorgen voor veiligheid en prestaties van de website, beheer en ondersteuning, monitoring op virussen of kwaadwillende software
Suggesties maken die voor u van belang kunnen zijn, zoals beschikbare upgrades en verbeterde of aanvullende gerelateerde services of producten, en u advies geven over service / beveiliging of technische problemen die van invloed kunnen zijn op uUw identiteit, profiel, contactgegevens en technische gegevens
 • Legitiem belang, d.w.z. voor de ontwikkeling van onze services

 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is in overeenstemming met de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is opgevraagd of verzameld of waar dit voor bepaalde wettelijke of rapportage-doeleinden is vereist.

Bij het uitzoeken hoe lang we persoonsgegevens bewaren, kijken we naar het type persoonlijke gegevens, het doel van de verwerking, hoe gevoelig of vertrouwelijk de gegevens zijn en om juridische en commerciële redenen, inclusief alle wettelijke verplichtingen die we hebben. Bij wijze van voorbeeld bij wet zijn wij verplicht om de boekhouding bij te houden gedurende zeven jaar na het einde van het jaar waarin de laatste transactie plaatsvond. Dit betekent dat we een aantal basisklantgegevens voor dat doel moeten bewaren, ook al is onze relatie met u mogelijk ten einde. Er moet echter worden opgemerkt dat dit de vereiste basisgegevens van de klant betreft en daarom is het niet legitiem om ook informatie zoals uw voorkeuren voor die periode te bewaren.
 
Als u vragen hebt met betrekking tot ofwel bewaartermijnen, voor meer informatie over de doeleinden van de verwerking, de specifieke reden of juridische redenen, neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.

Het delen van uw informatie

Wij zullen de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen niet verkopen en zullen deze alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deze privacyverklaring. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende partijen:

 • Serviceproviders die ons IT- en administratieservices bieden, zoals onze IT-ondersteuning en back-upprovider en webhostingbedrijf, onze leveranciers van CRM-databases en sociale media en marketingdiensten;
 • Regelgevende instanties die eisen dat onze activiteiten wettelijk worden gemeld, zoals de belastingdienst;
 • Gelieerde entiteiten en aanverwante juridische entiteiten binnen onze familie van bedrijven, maar alleen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze privacyverklaring;
 • professionele adviseurs zoals onze advocaten, accountants, bankiers en verzekeraars; en
 • Derden aan wie wij ons bedrijf of een deel ervan verkopen, overdragen of samenvoegen.


Alle derden met wie wij uw gegevens delen, zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen, vertrouwelijk te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de wet. Waar wij derden gebruiken, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat ze aan GDPR voldoen en in het bijzonder dat:

 • Zij beschikken over adequate technische- en andere maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen;
 • Dat ze het alleen voor specifieke doeleinden gebruiken;
 • Dat alle werknemers of contractanten die toegang hebben tot de informatie adequaat zijn opgeleid en alleen op basis van de behoefte om te weten hiermee omgaan;
 • En dat ze alleen handelen in overeenstemming met onze instructies.

IP-adressen en cookies

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkele persoon. Waar wij externe providers zoals Google Analytics gebruiken, hoewel deze services van derden gegevens registreren zoals uw geografische locatie, apparaat, browser en besturingssysteem, identificeert geen enkele van deze informatie u bij ons. Wij laten deze diensten van derden geen enkele poging doen om de identiteit te achterhalen van iemand die onze website bezoekt.

Wij gebruiken ook trackingtechnologie om te begrijpen hoe u reageert op inhoud in onze e-mails. Deze trackingtechnologie stelt ons in staat om te weten of de e-mail is geopend en zo ja, hoeveel keer op welke links is geklikt en of u onze inhoud hebt gedeeld met sociale media.

Voor meer informatie over cookies, lees Allrig's cookiebeleid.

Marketing Informatie

Wij kunnen u mogelijk informatie verstrekken over diensten en producten die wij aanbieden. Dit wordt beschouwd als een marketingactiviteit. Wij zullen alleen aan u aanbieden omtrent:

 • specifiek gevraagde marketinginformatie van ons; of
 • eerder afgenomen soortgelijke diensten / goederen van ons; of
 • om ons in te schakelen voor het ontvangen van marketing.

Als u zich heeft afgemeld voor marketing, zullen wij u geen toekomstige marketingactie sturen zonder uw toestemming.

Elke keer dat wij u aanbieden, geven wij u altijd het recht om u af te melden voor toekomstige marketingacties.
Wij wijzen u erop dat u te allen tijde het recht heeft om ons te vragen u geen marketingactie toe te sturen door een e-mail te sturen naar it.admin@allriggroup.com.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen informatiebeveiliging zeer serieus. Uw informatie en gegevens worden veilig opgeslagen om de privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking ervan, en tegen verlies, onbedoelde schade of ongeoorloofde wijziging ervan. Het personeel dat met uw persoonlijke gegevens omgaat, is ook afdoende getraind in relatie tot de wettelijke vereisten voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze omvatten robuuste procedures voor het afhandelen van inbreuken, waaronder rapportage van incidenten en kennisgeving aan de nationale toezichthoudende of gegevensbeschermingsautoriteiten, en indien van toepassing op u, over eventuele inbreuken, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.

Als u gevestigd bent in de EU, dan zal waar mogelijk de informatie die u ons verstrekt binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") of in de UK worden gehouden.

Overzeese transfers

Als u in de EU gevestigd bent, wijzen wij u erop dat landen buiten de EER niet altijd dezelfde niveaus van bescherming van persoonsgegevens hebben als die binnen de EER. De wet bepaalt dat overdrachten van persoonsgegevens met betrekking tot in de EU gevestigde personen buiten de EER alleen is toegestaan ​​als dat land beschikt over adequate voorzieningen voor de bescherming van persoonsgegevens. Sommige vormen van verwerking kunnen gebruikmaken van cloud-oplossingen, wat kan betekenen dat informatie soms op servers buiten de EER wordt bewaard of dat ze gebruikmaken van verwerkers die in het buitenland gevestigd zijn.

Wanneer wij cloudservices of externe providers van dergelijke services gebruiken en in een of beide omstandigheden de gegevens buiten de EER worden verwerkt als u een in de EU gevestigde persoon bent, dan wordt dit als een overzeese transfer beschouwd. Alvorens een overzeese transfer in te stellen, zorgen wij ervoor dat het ontvangende land en / of de verwerker beveiligingsnormen hebben die ten minste gelijkwaardig zijn aan de EU-normen, en in het bijzonder is een van de volgende toegestane waarborgen van toepassing:

 • Het land in kwestie wordt geacht over voldoende voorzieningen te beschikken zoals bepaald door de Europese Commissie; of
 • Er bestaat een contract of een gedragscode die is goedgekeurd door de Europese Commissie en die uw persoonlijke gegevens dezelfde bescherming biedt als deze zou zijn geweest als deze binnen de EER werd bewaard; of
 • Als de overdracht overzee naar de Verenigde Staten gaat, heeft de verkrijger het EU-VS Privacyshield ondertekend, aangezien alle ondertekenaars van de Privacyshield verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens dezelfde mate van bescherming te geven als die werd bewaard als deze werd bewaard binnen EER.

Als geen van deze voorzorgsmaatregelen gelden, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een buitenlandse overschrijving. In overeenstemming met uw rechten als individu staat het u te allen tijde vrij om deze toestemming in te trekken.

Met betrekking tot persoonlijke informatie die wordt verzameld met betrekking tot niet-EU-burgers of -diensten die niet binnen de EU worden uitgevoerd, zullen wij er ook voor zorgen dat dit waar mogelijk voldoet aan de AVG/GDPR-normen, tenzij deze in strijd zijn met de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. U moet zich er echter van bewust zijn dat als het land waar u woont of waarvan u de nationaliteit heeft zich buiten de EU bevindt en de diensten die u aanvraagt ​​buiten de EU worden uitgevoerd en uw persoonlijke gegevens daar worden opgeslagen, dan kan die persoonlijke informatie zich in een rechtsgebied bevinden waarin de gegevensbeschermings- en privacywetten mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als datgene dat wordt geboden door de AVG.

Uw rechten

In bepaalde gevallen heeft u rechten als individu die u kunt uitoefenen in relatie tot de informatie die wij over u hebben. Deze rechten zijn:

 • het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht op het wissen van persoonlijke gegevens (verwijst ook naar het recht om te worden vergeten);
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking of profilering;
 • het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen (ook wel het recht van overdracht genoemd)
 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken; en
 • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.


Aanvullende informatie over deze rechten is te vinden op de website van de nationale toezichthouder voor gegevensbescherming in Nederland op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of in het Engels op www.ico.org.uk/for-organisation/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Als u toestemming heeft gegeven, vertrouwen wij erop dat dit de rechtsgrond is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, maar wanneer u uw recht op intrekking van die toestemming wilt uitoefenen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via it.admin@allriggroup.com.

Toegang tot persoonlijke informatie

Wij proberen zo open mogelijk te zijn om mensen toegang te geven tot hun persoonlijke informatie. U kunt te allen tijde een verzoek om toegang tot een onderwerp indienen over de persoonlijke informatie die wij over u verwerken. Elk verzoek moet schriftelijk zijn en is niet onderworpen aan enige kosten of vergoedingen. Als wij persoonlijke informatie over u bewaren, zullen wij:

 • u een beschrijving daarvan geven;
 • informeren waarom wij het vasthouden;
 • u vertellen aan wie het is of zal worden bekend gemaakt;
 • de bron van de informatie (als dat niet het geval is) aan u doorsturen;
 • waar mogelijk, u de periode waarvoor het zal worden opgeslagen laten weten; en
 • een bevestiging met een kopie van de informatie in een begrijpelijke vorm toesturen

Wij zullen binnen 30 dagen op een verzoek tot informatie reageren. Soms hebben wij aanvullende informatie van u nodig om uw identiteit te bepalen of om ons te helpen de informatie sneller te vinden. Als de gevraagde informatie ingewikkeld is, kunnen wij meer tijd nodig hebben dan dit, maar wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang als dit het geval is.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, kunt u ons een e-mail sturen naar it.admin@allriggroup.com. Alle informatie die onjuist blijkt te zijn, zal zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

Klachten

Wij geven er de voorkeur aan om eventuele problemen of zorgen die u heeft rechtstreeks met ons op te nemen. Als u denkt dat u de zaken niet kunt oplossen door rechtstreeks contact met ons op te nemen of als u niet tevreden bent of niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming. In Nederland, waar het Europees hoofdkantoor is gevestigd, is de Autoriteit Persoonsgegevens de nationale regelgevende instantie voor gegevensbeschermingswetgeving. Ze zijn gevestigd in Den Haag en hun contactgegevens staan op hun website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring zijn altijd welkom en moeten worden gericht aan it.admin@allriggroup.com.

Wijzigingen betreffende deze privacyverklaring

Wij houden deze verklaring up to date. Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdate op 10 juli 2018.